Opdateret beredskabsplan vedr. COVID-19

Generel beredskabsplan for hele Dansk Ornitologisk Forening pr. 24 marts 2020 Formålet er at reducere smitten med coronavirus, COVID-19 Alle DOFs officielle...

Boligbirding 2020 - Status marts – Nye deltagere?

Ny deltager? I disse tider med corona-virus/covid-19 er mange mennesker tvunget til at være meget hjemme. Under sådanne forhold kan Boligbirding være et både...

Coronavirus - beredskabsplan for hele DOF

Dansk Ornitologisk Forening har udsendt en beredskabsplan, for hele DOF. Formålet er at reducere smitten med coronavirus, COVID 19! Det betyder at: Alle DOFs...

Høringssvar på nationalparkplan for Kongernes Nordsjælland

Dansk Ornitologisk Forening har sendt høringssvar på nationalparkplanen. Overordnet er vi meget tilfredse med planen og det fokus, der er på naturen. Du kan...

Boligbirding 2020 - status

Boligbirding konkurrencen har kørt siden den 1. januar og varer til udgangen af juni måned. Der har allerede været god aktivitet i Nordsjælland, men flere...

Generalforsamling 2020

Årets generalforsamling blev afholdt som vanligt på Nødebo Kro, men i år i et forårsagtigt og dejligt vejr. Det havde også lokket mange af huse og generalforsamlingen...

Har du lyst til bestyrelsesarbejde i DOF Nordsjælland?

Ved generalforsamlingen d. 25. januar 2020 er der som vedtægterne foreskriver også valg til bestyrelsen. Vi er i den heldige situation, at de siddende bestyrelsesmedlemmer...

Boligbirding 2020 - så starter vi!

Så starter vi igen på Boligbirding. Det er en konkurrence om at observere flest fugle fra ens egen matrikel. Som sidste år starter konkurrencen den 1. januar...

Trump fik ikke Grønland - men vi har fået Rusland

Fugleværnsfonden har købt et stykke af Rusland ved Tegners Museum. Som mange ved, modtog DOF Nordsjælland og DOF København i fællesskab en arv på 2,6 mio...

Kommentarer til Søborg Sø projektet

Naturgenopretningsprojektet Søborg Sø er i fuld gang. I forbindelse med projektet har Naturstyrelsen oprettet en følgegruppe til projektearbejdet. Følgegruppen...
1 ... 4