Nyt fra bestyrelsen

Vi vil fremover bestræbe os på, at at bringe nyheder og orienteringer på hjemmesiden under denne rubrik.

Og starter i fin stil med at "breake" referatet fra vores generalforsamling 3. februar 2024

Ændringerne i bestyrelsen fremgår andetsteds på hjemmesiden.

Indstillinger til bestyrelsesposter i Naturnationalparkerne (NNP)

I vores område har vi skullet indstille en kvinde og en mand til områderne Grib Skov og Teglstrup Hegn.
Sagen har været behandlet i bestyrelsen og vores naturpolitiske udvalg, og bestyrelsen har indstillet

Dorte Andersen og Ivan Olsen til Teglstrup Hegn

Stig Englund og Lene Brøndal til Grib Skov

Indstillingsfristen blev forlænget til 15/4 2024 - så der er ikke noget nyt.

Undertegnede tager den sene referatformilding på min kappe men håber, at vi fremover kan formidle nyheder og ideer under rubrikken "Nyt fra bestyrelsen".

/John Hansen, formand