DOF Nordsjælland har nedsat en række udvalg og grupper, der udfører et stort arbejde indenfor de forskellige ornitologiske interesseområder, som de hver især er nedsat til at varetage. Dette arbejde er med til at sikre, at DOF Nordsjælland lever op til DOF´s overordnede vision og mission.

Udvalg og grupper er selvstyrende med reference til bestyrelsen. Det er bestyrelsen, som beslutter oprettelse og nedlæggelse af grupper og udvalg.

Er du interesseret i at gøre en indsats til gavn for fuglene og naturen i vores lokalområde, så kan du henvende dig til bestyrelsen.

Se mere om hver enkelt udvalg og gruppe i menuen til venstre.