Caretakergrupperne udspringer af DOF’s caretakerprojekt, som fungerede i årene 2003-2013 og var finansieret af Aage V. Jensen Naturfond.
DOF Nordsjælland har efter projektets ophør besluttet at sætte caretakerarbejdet i drift og ønsker at dække fuglelokaliteter i Nordsjælland, som er af international og national betydning for fuglelivet.

For hver lokalitet har grupperne til opgave at overvåge, men også at formidle og beskytte lokaliteten.

Der er indtil videre caretakergrupper på følgende lokaliteter: Allerød Kommune, Arresø, Gribskov, Jægerspris Nordskov, Nivå Tange, Roskilde Fjord, Søborg Sø og Tisvilde Hegn.

Se de enkelte lokaliteter i menuen til venstre.