Hvorfor tage på fugletur?
Fugleture er en væsentlig del af foreningens program. På fugleture kan man dele sin interesse for fuglene med andre, og ikke mindst lære af mere erfarne om bestemmelse af fuglene og deres stemmer. Det kan også være om lokaliteten, dens små finurligheder, om hvor det er, at nogle af de spændende fugleopholder sig, eller hvor man bedst ser de trækkende fugle.

Hvor findes beskrivelser af kommende ture?
I DOF Nordsjælland arrangeres der tur det meste af året og flere ture hver måned. Turene er ordnet kronologisk på hjemmesiden, og for hver tur er der en kort beskrivelse af, hvad man kan forvente at se. Der kan også være rent praktiske oplysninger om, hvor lang turen er, om den er krævende med hensyn til at være godt gående eller andre særlige forhold.
Turens start og forventet afslutningstidspunkt er også angivet. Selve mødestedet for start af turen er altid angivet som et stednavn sammen med koordinater, der passer til Google maps.
 
Hvem kan deltage?
Turene er normalt for DOF-medlemmer - uanset lokalafdeling. Nye fuglekiggere skal dog have mulighed for at finde ud af, om ture og foreningen som sådan er noget for dem.
Er man ny som fuglekigger, vil man derfor altid være velkommen som gæst. Så kan man prøve nogle få ture, inden man melder sig ind i foreningen.

Tilmelding
Det er op til turlederen at afgøre, om der kræves tilmelding eller ej. I givet fald vil det stå i beskrivelsen af turen.turen.
Vejret kan gøre det nødvendigt at aflyse en tur. I sådanne tilfælde er det kun muligt at varsle aflysning til tilmeldte deltagere

Koster det noget?
Som udgangspunkt er turene gratis, men man skal selv sørge for transport til og fra mødestedet. Ture med fælles transport til fjernere liggende lokaliteter kan være forbundet med en vis betaling.

Ture med fælles transport
Langt de fleste ture foregår i Nordsjælland, men der arrangeres også ture til spændende lokaliteter uden for Nordsjælland. Det kan være nødvendigt med tilmelding, og der kan så arrangeres fælleskørsel i det nødvendige antal privatbiler. I hver bil må man så deles om udgifterne og betale til chaufføren. Som beregningsgrundlag anbefaler DOF 2 kr per km. I enkelte tilfælde foregår ture til fjernere lokaliteter i bus, f.eks. til Skåne. I sådanne tilfælde skal man betale et beløb for deltagelse forud, og der kræves så også tilmelding.

Hvad skal man medbringe på turen?
Det er altid en god idé at have en kikkert (og eventuelt teleskop) med på turen. Fuglene foretrækker i langt de fleste tilfælde en vis afstand til os mennesker, og her hjælper kikkerten. Som begynder kan man overvældes af det meget udstyr, ofte også meget dyrt udstyr, som Naturbutikken og andre forhandlere reklamerer med. Som begynder kan man sagtens klare sig med udstyr, der ikke ligger i topklassen rent prismæssigt.
Madpakke og drikkevarer til ens eget behov. På de fleste ture vil der være en pause til en kop kaffe, te eller andet, og det giver samtidig lejlighed til godt samvær undervejs.
Sørg for solidt fodtøj og påklædning efter årstiden og vejret.

Forslag til ture
Mange turledere afholder ture i områder, de af en eller grund kender specielt godt. Har man ideer til ture i nye områder, kan man altid henvende sig til aktivitetsudvalget, som vil se på mulighederne for at få arrangeret en eller eventuelt flere ture.