Skovrideren er formand i brugerrådet og distriktet fungerer som sekretariat.
Du kan se brugerrådets sammensætning i Nordsjælland referaterne nedfor. Brugerrådet afholder to årlige møder et om foråret og et om efteråret.

Noget af den afsatte tid ved forårsmødet bruges til en ekskursion, hvor Naturstyrelsen fremviser forskellige igangværende projekter. Det kan for eksempel være forskellige afbrændingsmetoder, bekæmpelse af Rynket rose ved strandene, lukning af drængrøfter så et givet område bliver omdannet til vådområde etc.

Læs referaterne her:

02-05-2019 Referat