For bedst muligt at kunne varetage alle de forskellige opgaver, som ligger under lokalafdelingens formål, og for at inddrage så mange medlemmer i arbejdet som muligt, har vi organiseret os med en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for lokalafdelingens linje og økonomi og en række udvalg og arbejdsgrupper.

Vores organisering ser derfor ud, som du ser nedenfor:

 Organisation 2020 DOF Nordsjaelland