Læs referat fra generalforsamlingen 

Læs beretning

Se godkendt regnskab og budget