Naturstyrelsen fælder naturlige veterantræer i urørt skov!

Dybt kritisabel, uforståelig og ulovlig praksis i urørt skov. DOF Nordsjælland vil forfølge denne sag ved blandt andet at kontakte alle relevante myndigheder. Nejede...

Ny bestyrelse

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen den 6. februar 2021 konstitueret sig med John Hansen som formand, Jens Lodal som næstformand og Birger Stenå Nielsen...

Generalforsamling 2021

Desværre måtte dette års generalforsamling afholdes på en noget usædvanlig og kreativ måde, da vi både skulle overholde Coronarestriktionerne og vores vedtægter.Men...

Opdateret beredskabsplan vedr. COVID-19

Generel coronavirus (COVID-19) beredskabsplan for hele DOF, gældende foreløbig til og med 28. februar 2021. Der gælder fortsat skærpede tiltag for hele...

Høringssvar på VVM-rapport for Søborg Sø

I projekt Søborg Sø er målet er genopretning af søen og genskabe landskabet mellem Søborg og Græsted, som det så ud før området blev drænet. Projektet...

Indkaldelse til Generalforsamling i DOF Nordsjælland den 6. februar 2021

Den årlige Generalforsamling, der plejer at blive afholdt på Nødebo Kro, vil i 2021 foregå pr. mail. Vi har måttet kigge frem i tiden og allerede nu afgøre,...

Corona nedlukning

Bedst som vi lige var kommet i gang med aktiviteterne igen, så må vi endnu engang lukke alle vores aktiviteter for medlemmerne ned, da vi ikke er omfattet af de...

Pressemeddelelse

DOF Nordsjælland hilser den nye Naturnationalpark velkommen! Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland er begejstrede for, at Nordsjælland lokalt skal bidrage...

Ny opdateret beredskabsplan vedr. COVID-19

Generel coronavirus (covid 19) beredskabsplan for hele DOF gældende fra 12. maj 2020 DOFs lokalafdelinger, fuglestationer, seniorgrupper, udvalg mv. i hele landet...

Opdateret beredskabsplan vedr. COVID-19

Generel beredskabsplan for hele Dansk Ornitologisk Forening pr. 24 marts 2020 Formålet er at reducere smitten med coronavirus, COVID-19 Alle DOFs officielle...
   1  2 ... 4