Dialogmøde med Naturstyrelsen Nordsjælland

Det er efterhånden nogle år siden (i 2012), at Dansk Ornitologisk Forening lavede den første aftale med Miljøministeriet, den såkaldte Ministeraftale.

Aftalen er siden fornyet og gælder samarbejdet om bevaring og overvågning af fugle, du kan læse den fulde aftale her

For lokalafdelingerne er punkt 1. en vigtig del af samarbejdet med Naturstyrelsen:

"1. Lokal dialog og medejerskab

Alle Naturstyrelsens lokale enheder er i dialog med lokalafdelingerne af DOF med henblik på at få gennemført forbedringer af levevilkårene for fugle. Der afholdes mindst ét årligt møde. DOF bidrager uden vederlag løbende med sin bedste viden om fuglebestandene om især redetræer for rovfugle, ravne, sortspætte og andre følsomme ynglefugle i de konkrete områder, til brug i Naturstyrelsens driftsplanlægning og digital registrering i de såkaldte pas-på skovkort."

DOF Nordsjælland har afholdt et lidt forsinket 2018 dialogmøde med Naturstyrelsen Nordsjælland, hvor vi dels drøftede bestandstallene for udpegningsarterne i Natura 2000 området Gribskov og dels udbredelsen af udpegningsarterne for Natura 2000 området Arresø. Herudover ønskede vi at drøfte, hvordan vi kan imødegå problemerne med løse hunde i naturen, hvor hund skal føres i snor - og vi ønsker også at få en aftale med Naturstyrelsen om nedlæggelse af selvbestatede MTB-spor i skovene på steder, hvor sporene er til stor gene for fuglelivet.

Vi havde en frugtbar dialog om disse emner, og du kan læse hele referatet fra mødet her

Se bilagene til mødet i højre side!

Vores næste møde er allerede aftalt til d. 7. oktober 2019.

/Luise Ekberg